057.JPG

(02:58AM)

 

時間差不多的時候,

抬頭一看,

就看到月亮缺了一塊。

2011年6月16日的月全食開始了。

 

所有照片都是用傻瓜相機拍,

再擷取部分而成,

所以許多畫面並不很清楚。

 

059.JPG

(02:59AM)

 

062.JPG

(03:06AM)

 

069.JPG

(03:11AM)

 

 

079.JPG

(03:22AM)

  

083.JPG

(03:26AM)

 

 

090.JPG

(03:31AM)

 

 

094.JPG

(03:36AM)

  

100.JPG

(03:39AM)

 

 

104.JPG

(03:42AM)

 

105.JPG

(03:46AM)

 

之後月亮就完全隱沒在黑夜中,

直到天明,

不再出現。

文章標籤
創作者介紹
創作者 Doerte 的頭像
Doerte

境中倒影

Doerte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()